//////

WYRAŻENIE IDEI

Widzimy więc, że w tej definicji chodzi o wyrażenie idei, że propaganda, mówiąc językiem cybernetycznym, to pewien proces informacyjny mający na celu stero­wanie większym lub mniejszym układem społecznym, czyli systemem, a przy tym w taki sposób, aby zadzia­łał on z efektem z góry przewidzianym. Wynika stąd również, że oddziaływanie informacyjne powinno być skierowane na poszczególne elementy-jednostki układu społecznego, aby ich reakcje dawały wypadkową reakcji całego układu zgodnie z założonymi celami. Zgodność tych jednostkowych wektorów reakcji i złożenie się ich na jeden wektor wypadkowy jest zagadnieniem podstawowym w działaniu propagandowym.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!