//////

WYMIENIANE INFORMACJE

W językach tych ludzie nie tylko wy­mieniają między sobą informacje, instrukcje, wyrażają uczucia, ale także formułują w myślach pojęcia ab­strakcyjne, konstruują nowe skojarzenia, czyli „tworzą” nowe informacje i przetwarzają informacje stworzone przez innych. Za pomocą języka pisanego człowiek kon­taktuje się zarówno z przodkami, jak i potomkami.Nie będziemy tu zajmowali się historią języka ani jego ogólną teorią, ale interesować nas będą aspekty świadczące dobitnie o tym, że odbieramy informacje i wrażenia z otaczającej nas rzeczywistości według pew­nych reguł narzuconych nam przez język, którym mówi­my i w którym myślimy, i że wszelkie odbieranie, nada­wanie i wymiana informacji zakładają wykorzystanie pewnego języka, jakiegoś systemu symboli.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!