//////

WSPÓŁCZESNE DĄŻENIA

Tego rodzaju programy mogą być i są wykorzysty­wane w nauczaniu. Komputer zadaje uczniowi pytanie i w zależności od jego odpowiedzi udziela odpowiednich informacji. Odpowiedzi i informacje komputera są wcześniej zmagazynowane w jego pamięci, gdyż wła­snych skojarzeń on nie tworzy.Obecnie dąży się do tego, by komputer mógł budo­wać zdania samodzielnie, a przy tym takie, których ścisła postać i sens treściowy nie byłyby z góry prze­widziane i zapisane w programie, dedukując sensowną treść z przekazywanych mu komunikatów, uprzednio nie zaanonsowanych ani w programie, ani konstrukcji maszyny. Wymaga to ścisłych i trudnych badań nad właściwościami i strukturą języka.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!