//////

WIELE SYTUACJI

Definicja informacji wprowadzona przez Shannona nie obejmuje wyraźnie wielu sytuacji, w których wy­stępują np. procesy związane z działaniem umysłu ludz­kiego. W tym wypadku trzeba podejść do informacji jak do pewnego tworu abstrakcyjnego, złożonego z nośnika i treści, a więc jak do zjawiska kojarzenia pew­nych elementów fizycznych i technicznych ze sferą zja­wisk psychicznych. Zauważmy bowiem, że jeśli mówi­my o zastosowaniach technicznych środków informacji w dydaktycznym kanale informacyjnym, np. środków informatyki, to oczywiście musimy również zwrócić uwagę na semantyczny i pragmatyczny składnik infor­macji.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!