//////

W PROCESACH DYDAKTYCZNYCH

Podobnie jak w procesach dydaktycznych, również rozważając procesy informacyjne w badaniach nauko­wych, musimy oprzeć się przede wszystkim na jakoś­ciowych cechach informacji. Zastosowania ilościowej teorii informacji (wg Shannona) będą ograniczone do przypadków dokonywania oceny informacji naukowej w bitach, decitach itp. (np. w badaniach statystycz­nych). Wynika to stąd, że w klasycznej teorii informa­cji podstawową relację stanowi relacja: sygnał — ka­nał, natomiast w rozważaniach nad informacją nau­kową istotną jest relacja: sygnał — odbiornik.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!