//////

UZYSKANIE MAKSYMALNEGO ODZEWU

Na czym polegają zjawiska rezonansu w sensie uzys­kania maksymalnego odzewu przy zadanym bodźcu in­formacyjnym? Chodzi po prostu o to, aby informacja dostarczona do układu wywoływała w poszczególnych jego elementach reakcje zgodne i składające się na je­den efekt wypadkowy oraz żeby wszystkie możliwe zja­wiska przeciwdziałające temu podstawowemu efektowi znosiły się nawzajem lub w ogóle nie powstawały. W ta­kich warunkach nawet słaby bodziec, wywołujący w każdym elemencie z osobna nieznaczną reakcję, przy­czynia się do sumowania tych reakcji, a wobec braku przeciwdziałań daje duże efekty.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!