//////

UKIERUNKOWANE MYŚLENIE

Człowiek chętnie myśli, jeżeli ocenia, że prawdopo­dobieństwo rozwiązania problemu jest duże. Poza tym boi się pozostać w tyle, obawia się utraty prestiżu, zu­bożenia swych możliwości itp. Są to zjawiska, które w procesie dydaktycznym należy wykorzystywać. Uczący się wie, że problem podawany mu do rozwiązania jest już w ząsadzie rozwiązany, a on ma tylko znaleźć me­todę rozwiązania; to dodaje mu sił w obawie przed zde­maskowaniem jego niemożliwości; występują tu ponad­to ambicja i aspiracje. W procesie myślenia umysł może pracować twórczo, ‚ jeżeli myślenie jest ukierunkowane i wytwarza nowe treści nie zawarte w bodźcach stymulujących, czyli w informacjach wejściowych.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!