//////

UDZIAŁ POWIĄZAŃ

Udział urządzeń informatycznych w tzw. naucza­niu programowanym powinien być skonfrontowany z ideą twórczego myślenia w nauczaniu. Maszyny po­winny także przyczynić się do: usunięcia szumów i za­kłóceń występujących przy przekazywaniu komunika­tów dydaktycznych, optymalizacji logicznej kodów wy­stępujących w tych komunikatach, optymalizacji pro­gramów organizacyjnych nauczania, zwiększenia efek­tywności* percepcji zmysłowej i przepustowości kana­łów zmysłowych. Poważne korzyści informatyczne w dydaktyce może przynieść optymalizacja formy kodów informacyjnych stosowanych w komunikatach dydak­tycznych, stanowiąca podstawowy element organizują­cy procesy umysłowe w kanale przekazu dydaktyczne­go, np. w oparciu o tzw. teorie optymalnego znaku.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!