//////

SYSTEM SPOŁECZNY

Badania naukowe stanowią ponadto system społecz­ny, przy czym nie tylko z tego powodu, że opierają się na wartościach będących wytworem wiedzy zakumulo­wanej w przeszłości i wiedzy teraźniejszej, ale również dlatego, że są realizowane operatywnymi metodami społecznymi w zespołach ludzkich, zorganizowanych i kierowanych zgodnie z obowiązującą w kraju poli­tyką naukową realizującą perspektywiczne cele rozwo­ju społeczno-gospodarczego. Cała struktura systemu badawczego jest strukturą in­formacyjną, ponieważ relacje wiążące podstawowe war­stwy tej struktury, tj. ludzi, wiedzę i środki materialne, są głównie relacjami informacyjnymi.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!