//////

STACJE PRZEKAŹNIKOWE

Proces ten odbywa się w sensorycznych „sta­cjach przekaźnikowych” mózgu, przy czym zahamo­wanie jednych bodźców umożliwia przepływ całej in­formacji od innych bodźców. Dyrektywa uruchamiająca uwagę powstaje na skutek doświadczenia i kierunku ro­zumowania. Jest ona jednym z dogowskazów wytycza­jących drogę myślenia.Drugim czynnikiem odrzucającym zbędne informa­cje jest czynność abstrakcji, tj. jak gdyby podproces my­ślenia mający na celu klasyfikowanie i porządkowa­nie wrażeń bodźcowych oraz decydowanie, które znaki będą spożytkowane.A zatem uwaga „wybiera” wycinek pola bodźcowe­go, natomiast czynność abstrakcji wybierze z tego wy­cinka te informacje, które będą stanowić o strukturze reakcji, właściwej ze względu na pewien system poję­ciowy, czy też pewien rodzaj rozumowania.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!