//////

SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Istnieją więc dość sprzyjające warunki, aby możliwości tych technik przy­jąć za punkt wyjścia dla now°czesne3 organizacji ba­dań naukowych. Badacz, a ogólnie człowiek, wbrew starym twierdze­niom, nie przychodzi na świat jako tabula rasa. Odzie­dziczył bowiem przynależne do gatunku ludzkiego, a zawarte w chromozomach i genach, informacje doty­czące zachowania się w środowisku, w którym żyje i się rozwija. Stanowią one jego plan strategiczny jako ga­tunku, zakodowany w około jednym milionie bitów dla reagowania na różne sytuacje.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!