//////

SKIEROWANA INFORMACJA

Jeśli skierowana informa­cja wpadnie w zakres tych pragnień, wtedy cały układ pobudza się, wywołując zaciekawienie, chęć zadziałania w kierunku zdobycia dalszych wiadomości i wykorzy­stania ich w praktyce.Wewnętrzną strukturę informacyjną kształtują więc:  strona biologiczna (np. inna u Afrykanów niż u Lapończyków);strona psychiczno-uczuciowa, częściowo wrodzona, a częściowo ukształtowana przez wychowanie;strona rozumowa, uformowana przez wyształcenie, a także przez wychowanie. Gdyby rozpatrywać pojedynczego człowieka lub ludz­kie zbiorowisko w postaci modelu cybernetycznego, mo­żna wyobrazić sobie, że jest to bardzo skomplikowany, wielki system z odpowiednimi wejściami i wyjściami informacyjnymi i energetycznymi (zasileniowymi).

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!