//////

ROZWÓJ TEORII

Nie można więc rościć pretensji do modelu, że nie odwzorowuje idealnie danego fragmentu rzeczywisto­ści. Wystarczy, że mieści się w ramach aktualnego kie­runku rozwoju kompleksowej myśli naukowej.O   rozwoju teorii w naszych czasach ogólnie można powiedzieć, że wyprzedza praktykę w tym sensie, że jej zastosowania następują później. Przyczyniła się do tego niewątpliwie cybernetyka, wybiegając naprzód swoimi metodami poznawczymi, własną logiką samore- gulacji, stosowaniem analogii i doskonaleniem modeli. Wynikiem stosowania metod cybernetycznych, zwłaszcza tam, gdzie badania naukowe oparte są na ujęciach  ilościowych i uogólnieniach statystycznych, jest gwałtowny rozwój nauk informacyjnych, a w konsekwencji — elektronicznej techniki obliczeniowej i jej zastosowań w przetwarzaniu danych.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!