//////

ROZWIĄZYWANIE ZAGADNIEŃ

Oczywiście zdolności heurystycznych nie można nabyć wyłącznie drogą in­formacji o metodach rozwiązywania zagadnień, składa się. na to przede wszystkim doświadczenie wynikające z przeżyć własnych. Ale często czas nagli, nie możemy czekać na przeżycia, aby rozwiązywać pilne problemy tiechniczeskof informacji. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak przy każdym procesie badawczym rozwinąć pewną strate­gię informacyjną, dotyczącą wydobywania i gromadze­nia wiedzy heurystycznej w zakresie zbierania źródeł informacji, ich filtracji, selekcji i agregacji.Można więc mówić o potrzebie zbierania pewnych metainformacji, tzn. o realizacji procesu informacyjnej pracy badawczej jako wstępnym etapie dó części mery­torycznie ukierunkowanej na rozwiązanie konkretnego problemu.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!