//////

REAKCJE W ZBIOROWISKU

Aby ukazać sumowa­nie się reakcji w zbiorowisku, posłużymy się następują­cym przykładem. Wiadomo, że przeciętny człowiek kocha swoje dzieci, a uzasadnienie tego uczucia nie wymaga stosowania wielu kryteriów rozumowych. Po­nieważ . na ogół każdy jest wrażliwy na samo słowo „dziecko”, wystarczy podać informację, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda, a natychmiast wektory reakcji tych, którzy mają dzieci i je kochają, a jest ich zawsze przeważająca ilość, zsumują się i wywołują po­tężną falę oburzenia. Sytuacje rezonansowe należy tworzyć zgodnie z pra- kseologiczną zasadą racjonalnego gospodarowania, orze­kającą o uzyskiwaniu maksymalnego efektu przy okreś­lonych nakładach (kosztach). W działaniu propagando­wym zazwyczaj najtaniej kosztuje odwoływanie się do uczuć, gdyż wejścia psychologiczno-uczuciowe są najpodatniejsze na rezonans, tzn. bardzo słaby impuls na wejściu daje zwykle duże efekty na wyjściu.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!