//////

PRZYCZYNA NIEDOPASOWANIA

Przyczyną tego było niedopasowanie struktury informacji nadawanej do wewnętrznej struktury infor­macyjnej społeczeństwa nastawionego na konkretną rozbudowę kraju, uwrażliwionego na fałszywe infor­macje o osiąganych wynikach w budowie socjalizmu.Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z efek­tywnością działania propagandowego jest odbiór in­formacji przez człowieka jako „maszynę logiczną” prze­twarzającą dane. Jakie procesy percepcji i przetwarza­nia zachodzą przy odbiorze?Dążąc do zdobycia wiedzy o czynnościach ludzkich, motywach działania, czynnikach, które je wywołują, musimy zdawać sobie sprawę, że czynniki zewnętrzne, np. informacje, działają poprzez mechanizmy we­wnętrzne człowieka.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!