//////

PROCES TWÓRCZY

Realizacja takiego heurystycznego programu, który utkwił w pamięci słuchacza w procesie nauczania, za­pewnia, że jego działalność umysłowa będzie zawierała znamiona twórczości.Program ten — podobnie jak w wypadku maszyny matematycznej — powinien być zorganizowany w ję­zyku zrozumiałym dla słuchacza, musi bowiem uwzglę­dniać strukturę pracy jego umysłu, tj. właściwą mu strukturę myślenia twórczego.Program ten tworzą wykładowca i słuchacz, który w procesie twórczego myślenia przyswaja cały system wiedzy, przyjmując odpowiednie informacje w postaci komunikatów dydaktycznych. Zachodzi pytanie: czy uczenie się jest dla słuchacza procesem twórczym?

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!