//////

PROCES PRZYGOTOWAWCZY

Procesem przygotowawczym do badań jest kształcenie kadr naukowych.Kształcić człowieka to znaczy zmieniać jego men­talność, przekształcać, nadawać jej wyższy stopień per­cepcji, tworzyć nową osobowość na bazie cech dzie­dzicznych. Na treść pojęcia kształcenia składa się nie tylko świadome oddziaływanie, które ma na celu za­pewnienie zdobycia określonego systemu wiadomości, umiej ętnośd i nawyków, lecz i ukształtowanie świato­poglądu oraz zainteresowań poznawczych. Kształcenie jest więc w pewnym sensie procesem przetwarzania, którego „finalnym” produktem jest człowiek, odpowied­nio wykształcony, tj. posiadający z góry założony za­kres wiadomości i nawyków, w tym — nawyków twórczego myślenia, zdolność wydobywania z natury potrzebnych informacji i ich twórczego przetwarzania.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!