//////

POZORNE CECHY

W takim systemie część indywidualnych wejść i wyjść informacyjnych i energetycznych jest wzajemnie do­raźnie i żywiołowo sprzężona, a na zewnątrz niejako „wystają” tylko pewne częściowo zintegrowane wejś­cia i wyjścia, stanowiące odpowiednio wypadkowe sta­nów napięć oczekiwania (na informacje z otoczenia lub (i) od doraźnego kierownictwa — regulatora) oraz wy­padkowe stanów reakcji w stosunku do określonego oto­czenia.Należy też wyróżnić zbiorowość o pewnych pozor­nych cechach tłumu w sensie wyżej podanym, tj. zbio­rowisko składające się w całości lub częściowo ż ludzi zorganizowanych pod wspólnym kierownictwem (np. wiec, demonstracja, pochód okolicznościowy itp.) czu­wającym nad stanem integracji wejść i wyjść infor­macyjnych i energetycznych.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!