//////

POTRZEBA BADANIA PROCESÓW

Np. notuje się część znanego przysłowia odpowiednio zakończoną jakimś znakiem w rodzaju: „kto rano wstaje = ”. Oznacza to, że całość stanowi znane polskie przysłowie, zakładając, że odczytujący stenogram posiada informacje o przy­słowiach polskich. Często jesteśmy świadkami nieporozumień wynika­jących z pomieszania pojęć, z nawyków w sposobie my­ślenia zarówno tych, którzy mówią, jak i tych, któ­rzy słuchają. Wynika stąd potrzeba zbadania procesów myślowych występujących podczas mówienia i krytycznego ustosunkowania się do rozwoju i zmian języko­wych. Problemem tym zajmuje się signifika — nauka, której założenia filozoficzne wiążą się ściśle z prakty­ką.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!