//////

PODSTAWA JĘZYKA

Prace w tej dziedzinie rozpoczęto przed dwudziestu laty w USA, mając na celu stworzenie takich progra­mów dla maszyn cyfrowych, które wyzwolą w nich zdolność wnioskowania indukcyjnego, tj. odpowiadają­cego inteligencji człowieka. Jest to tzw. dziedzina ba­dań sztucznej inteligencji. Do ważniejszych, nie roz­wiązanych jeszcze problemów należy stworzenie efek­tywnej gramatyki, umożliwiającej maszynie selektywne generowanie prawidłowych zdań na podstawie przy­swojonych sobie wyników doświadczeń. Pierwsze pra­ce w tej dziedzinie podjęli: A. N. Chomsky, G. A. Mil­ler, A. Newell, J. C. Show, A. H. Simon, R. J. Solo- monoff i in.Podstawą języka jest — przypomnijmy — określona lista symboli-znaków, zwana słownikiem, oraz zbiór re­guł łączenia ich w zdania, tj. gramatyka.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!