//////

OPTYMALNOŚĆ

Optymalność dotyczy zarówno fizycznej po­staci komunikatu jako nośnika, jak i zawartej w nim treści informacyjnej, będącej odbiciem komunikowanej rzeczywistości.Konkretną postać komunikatu — fonetyczną, graficz­ną, dynamiczną — wyznacza pewien kod. Ale kodem może też być sposób przedstawienia przez komunikat swej treści. Np. formalizacja, stylistyka są właśnie przykładami takich kodów. Jeśli ktoś mówi interesują­co, przystępnie i ładnie, można powiedzieć, że stosuje specyficzny kod komunikatu. Taki kod powinien umożli­wiać zawarcie jak największej ilości informacji o naj­wyższej jakości, w oszczędnej ilościowo i energetycznie postaci komunikatu.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!