//////

OGÓLNA ODPOWIEDŹ

Ogólnej odpowiedzi można oczekiwać od socjologów i filozofów, natomiast cybernetyk mógłby wyrazić na­stępujący pogląd: kierunek taki do automatyzmu nie prowadzi, jeśli cybernetyka będzie wykorzystywana ja­ko dziedzina integrująca nauki społeczne na płaszczyź­nie analizy systemów w celu ujednolicenia komplekso­wego podejścia do racjonalnej organizacji propagandy; ponadto cybernetyka pomóc może w dziedzinie zastoso­wań techniki informatycznej w celu sprawnego stero­wania przebiegiem procesów propagandowych.  Przejdźmy do problemów projektowania struktury informacji propagandowej, dopasowanej do wewnętrz­nej struktury informacyjnej środowiska.

Leave a Reply

    Copyright © 2019 . All rights reserved. Powered by wordpress.org
    error: Content is protected !!