//////

NIEZALEŻNIE OD INFORMACJI

Infor­mację traktuje się w cybernetyce jako element steru­jący, tj. czynnik, który może być wykorzystany przez organizmy żywe lub maszyny do sprawniejszego lub bardziej celowego działania. Z punktu widzenia cyber­netyki dany obiekt (układ) odbiera informację wtedy, gdy po odebraniu sygnałów będących jej nośnikiem zmienia się stan tego obiektu wobec otaczającej go przestrzeni.Niezależnie od informacji jako czynnika sterowni­czego cybernetyka zajmuje . się badaniem układów, w których zachodzi zjawisko sterowania lub samostero- wania. Układy te traktowane są jako zbiory powiąza­nych ze sobą części wzajemnie na siebie wpływających poprzez swoje działania celowe i pozostających w okre­ślonej sytuacji, co oznacza, że łączą je określone re­lacje natury informacyjnej, mechanicznej, przestrzen­nej itp.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!