//////

NIEDOPASOWANIE PROPAGANDY

Przykładami może służyć choćby niedopasowanie propagandy hitlerowskiej do mentalności Polaków, a wiadomo, jakie to skutki i nikłe efekty dawało w czasie okupacji. Nawet uporczywe powtarzanie kłamstw, stosowane przez Goebbelsa jako pewne pra­wo, nie wywoływało u Polaków skojarzeń pozytyw­nych dla Niemców, gdyż w naszej strukturze informa­cyjnej nie znajdowały one najmniejszej szczeliny przy­gotowanej na jej przyjęcie. Podobnymi przykładami służą kolejne, propagandowo-dywersyjne akcje mona­chijskiego radia „Wolna Europa”, mające na celu de­zorientację i skłócenie naszego społeczeństwa. Poszcze­gólne porcje informacji prawdziwych i fałszywych na­kładały się na siebie, wywołując w społeczeństwie reakcje niekorzystne dla nadawcy i kompromitujące go.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!