//////

MÓWIONE I PISANE

Stwierdzono też, że niektóre owady również posługują się pewnymi językami. Np. pszczoła przeka­zuje swoim towarzyszkom pracy za pomocą specyficz­nego tańca informacje o miejscach, gdzie można znaleźć poszukiwane przez nie kwiaty i rośliny.Języki mówione i pisane, jakie wytworzyli ludzie, są jednak fenomenem w naturze, umożliwiającym człowiekowi wytwarzanie skomplikowanych systemów społecz­nych, jego rozwój przez stworzenie dodatkowych — poza cechami dziedzicznymi i doświadczeniem gatun­ku — dróg wzbogacenia, zdolności, przystosowania się i poznawania natury. Języki te, w odróżnieniu od „ję­zyków” zwierząt, które stanowią pewne niezmienne ste­reotypy zachowań, stale doskonalą się, podlegają zmia­nom i rozwojowi.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!