//////

LOGICZNE MYŚLENIE

Myślenie logiczne przebiega z prędkością 15 skoja­rzeń na sekundę, czyli na jedno skojarzenie potrzeba Vi5 sekundy. Jest to dość powolny proces w porów­naniu z procesami odbywającymi się w telekomunikacji i   informatyce. Czy można ten proces przyspieszyć?Cała nadzieja w udoskonaleniu organizacji badań, a szczególnie we wjaściwym zorganizowaniu strumieni informacyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych te­chnik przetwarzania, magazynowania i . przesyłania informacji.W praktyce ubiegłych pokoleń zdolniejsze jednostki, wiedzione instynktem, same regulowały strumienie in­formacji, wybierając te, które składały się na określo­ny profil naukowego poznania.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!