//////

ŁAŃCUCHY REAKCJI SYMBOLICZNYCH

Mówiliśmy, że istotą myślenia są utajone łańcuchy reakcji symbolicznych pośredniczą­cych między jakimś pierwotnym bodźcem symbolicz­nym a ostateczną reakcją umysłową lub organiczną na ten bodziec. Mówiliśmy też, że rozumowanie jest pewną metodą ukierunkowującą myślenie po drogach skoja­rzeń wzmocnionych doświadczeniem lub nabytą wiedzą. Otóż pod wpływem bodźców-sygnałów. dochodzących do nas, np. w procesie dydaktycznym w postaci komu-. nikatu dydaktycznego, powstają w umyśle reakcje sym­boliczne. Rodzaj tych reakcji zależy zarówno od aktu­alnie występujących bodźców, jak i pozostałości daw­nych bodźców, zdobytych w procesie uczenia się, oraz od ogólnego celu-kierunku, jaki wytyczamy sobie dla działania umysłowego, np. rozwiązanie jakiegoś proble­mu, zrozumienie istoty zjawiska, zapamiętywanie pe­wnych danych itp.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!