//////

KAŻDY CZŁOWIEK

Każdy człowiek ma własny system tworzenia pojęć i sposób ich porządkowania i zapamiętywania. Oczy­wiście najłatwiej chwyta się te informacje, które pa­sują do tego systemu. Człowiek tworzy go i stale uspra­wnia pod wpływem pragnień, w miarę wzrostu wy­kształcenia i doboru logicznych argumentów w celu jak najszybszego zaspokojenia swych intelektualnych potrzeb. Informacje, oceniane jako przydatne z punktu widzenia zaspokojenia tych potrzeb i pragnień, są wchłaniane przez wewnętrzną strukturę i przyswajane.Informacje zawarte w pamięci człowiek przestraja w postawy i uczucia, a odpowiednie decyzje podejmuje często podświadomie. Nasuwają się pytania: Czy można człowieka zniewolić do przyspieszenia podjęcia takiej decyzji?

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!