//////

KAŻDA REGUŁA

Czy sam słownik może pełnić fun­kcje informacyjne? Oczywiście może, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Im bogatszy ilościowo słownik i bardziej złożona gramatyka, tym informacyjne funkcje danego języka są zazwyczaj bardziej złożone.Gramatyka, czyli zbiór reguł tworzenia zdań popraw­nych, służyć nam może nie tylko do budowania takich zdań, ale i do oceny, czy rozpatrywane zdanie jest po­prawne, czy też nie, czyli do analizy języka.Gramatyką możemy nazwać każdą regułę poprawne­go składania pewnych elementów w jakieś zespoły, a więc również reguły produkowania określonych przedmiotów. Dlatego można mówić o tzw. „gramaty­kach produkcyjnych”. Jednakże o słowniku jako po­jęciu ściśle językowym mówić w tym wypadku nie mo­żna, gdyż słownik taki nie zawiera symboli, czyli zna­ków zastępujących obiekty.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!