//////

KAŻDA PORCJA INFORMACJI

Każda porcja informacji — pewien blok informacyjny traktujący o   jakimś zjawisku, fakcie czy skojarzeniu myślowym powinien zawierać:Właściwą informację — wiadomość o zaistnieniu faktu i jego cechach.Motywację — dlaczego ten właśnie fakt jest pre­zentowany i w jakim celu.Instrukcję — jak należy spożytkować tę infor­mację na użytek własny lub społeczny. Jeśli chcemy, żeby adresat zarejestrował informację w całości, wewnętrznie ją zaakceptował i użył w dzia­łaniu, to te trzy elementy bloku powinny pozostawać w harmonijnej proporcji ilościowej. Jeśli informacji jest za dużo, nie wiadomo dlaczego i co z nią zrobić, to zo­staje ona przez adresata’ „odbita”, nie utrwalona lub skrócona. Jeżeli informacji jest za mało w stosunku do motywacji, sprawa staje się nieciekawa, oparta na truizmach i powtórzeniach.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!