//////

KATEGORIA DZIAŁANIA

Rozumowaniem można więc nazwać kategorię działa­nia umysłu za pomocą myślenia ukierunkowanego, opartego na zarejestrowanym w pamięci doświadcze­niu, czyli wiedzy płynącej ‚bądź z nauki, bądź własnych przeżyć. Inaczej mówiąc, rozumowanie związane jest z informacją generowaną przez nasze „wnętrze”.Proces zapamiętywania, czyli selekcji i magazynowa­nia informacji oraz poszukiwania w pamięci potrzeb­nych aktualnie danych, to nieco inna czynność umysłu niż ukierunkowane myślenie.Przez analogię można by powiedzieć, że myślenie od­powiada produkowaniu nowych treści, rozumowa­nie — pewnej adaptatywnej technologii tej produ­kcji, pamięć — magazynowaniu.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!