//////

JĘZYKI NATURALNE

Oczywiście że w tym wypadku sym­bole języków naturalnych, formalnych, muszą być za­kodowane w postaci cyfrowej. W celu łatwiejszego wprowadzania do maszyn danych nielicZbowych stosu­je się języki specjalne, zwane ,,autokodami>’. Umożli­wiają one maszynie zapamiętanie powiązań pomiędzy symbolami zawierającymi informacje dotyczące struk­tury jężyka. Do pamięci maszyny wprowadza się zesta­wy symboli, a także informacje dotyczące kolejnych między nimi powiązań. Aby ułatwić człowiekowi roz­mowę ze współczesnymi maszynami w języku natural­nym, tworzy się pewne listy symboli. Maszyna może wówczas udzielać odpowiedzi na zadawane jej pytanie, wyszukując w swojej pamięci potrzebne informacje.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!