//////

JĘZYK CYFROWY

Maszynie podaje się problem w postaci kolejnych szczegółowych zdań, któ­rych budowa zależy od własności danej maszyny. Zbio­ru kolejnych zdań dyrektywnych, czyli programu, nie można budować formalnie, nie zwracając uwagi na zna­czeniową stronę symboli. Program trzeba sprawdzać, kontrolując odpowiedniość znaczeniową każdego skła­dającego się nań „kroku”. Dla ułatwienia sobie pracy człowiek stworzył tzw. języki zewnętrzne maszyn, po­dobne do języków formalnych. Zanim program zostanie wprowadzony do maszyny, musi być przetłumaczony z języka zewnętrznego na jej język wewnętrzny.Na bazie języka cyfrowego maszyny matematyczne mogą, oprócz przetwarzania danych liczbowych, prze­twarzać również dane symboliczne, nieliczbowe. Taką czynnością maszyny jest np. automatyczne tłumaczenie z języka na język.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!