//////

INFORMACJA A PROPAGANDA

Czy tego rodzaju spojrzenie może wnieść coś nowego w porównaniu z konwencjonalnym podejściem do propagandy? Oto pytanie, na które czytelnik zechce sobie odpowiedzieć po przeczytaniu tego rozdziału. Aby to zadanie ułatwić, wprowadzimy pojęcia dotyczące informacji poprzez cy­bernetyczne podejście do zagadnień propagandy. Zacznijmy od przypomnienia definicji cybernetyki i związków łączących cybernetykę z informacją.Co to jest cybernetyka? Według Norberta Wienera cybernetyka jest wiedzą lub nauką o procesach łącz­ności zachodzących w zwierzętach i maszynach. Inna definicja mówi, że jest to nauka badająca transformo­wanie informacji i zasileń, przy czym transformowanie zasileń jest sterowaniem. Różnica między obu defi­nicjami wynika z dwoistości pojęcia sterowania.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!