//////

INFORMACJA A MYŚLENIE

Obok wielu efektownych terminów dotyczących czło­wieka termin „homo cogitans” jest chyba najwłaściw­szy, jako że człowiek para się twórczym działaniem i myśleniem na najwyższym poziomie wśród istot ży­wych. Myśleć bowiem można rozmaicie. Można my­śleć prymitywnie, czego wynikiem są pierwsze najpro­stsze reakcje, będące prawie że odruchami. Można też myśleć inaczej, np. tak, by osiągnąć jakieś określone cele szybko i możliwie bez wielkich kpsztów i wysił­ków. Będzie to myślenie świadomie ukierunkowane. Podstawowym warunkiem efektywnego myślenia, tzn. prowadzącego do rozwiązania jakiegoś problemu, jest właśnie wyraźne określenie celu, do którego dą­żymy. Cel ten staje się drogowskazem myśli.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!