//////

ELEMENT STERUJĄCY

Element sterujący, a zarazem źródło in­formacji stanowi w zasadzie wykładowca, a nośnikami informacji są przemieszczające się w przestrzeni znaki- -śłowa, pismo i obrazy, występujące w postaci kodów, tj.. wyspecjalizowanych języków poszczególnych dy­scyplin. W takim systemie wszystkie elementy są jednakowo ważne; ważny jest odbiornik, bo poprzez niego  realizujemy podstawowe cele systemu. Ale ważny jest też i nadajnik, i regulator; zarówno jeden, jak i drugi ;           musi być dopasowany pod względem technicznym i fizjologicznym do typu nośników i środków fizycznych  tworzących kanał, a ponadto powinny uwzględniać semantyczny aspekt informacji. Odbiornik powinien całkowicie „wyssać” poprzez kanał energię wydatkowaną przez nadajnik. Dlatego też nadajnik musi być dopasowany nie tylko do kanału, ale i do odbiornika, aby wy-  datkowanie informacji odbywało się przy minimalnych stratach energii — przy możliwie niskim poziomie zasileń energetycznych.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!