//////

DOBÓR METOD

Z kolei rozpatrzmy problem doboru metod tworze­nia właściwej struktury informacyjnej dla procesu pro­pagandy.Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: jakimi metoda­mi rozpoznaje się wewnętrzną strukturę informacyjną środowiska lub pojedynczego człowieka i wyznacza właściwą funkcję wejściowo-wyjściową?Można stosować metodę ankietową lub rejestrować i obserwować wpływającą korespondencję, tak jak to się czyni w redakcjach, radio i telewizji, można też sto­sować impulsy próbne, tzw. potocznie „balony próbne”, i rejestrować reakcję na nie. Można stosować infiltra­cję ludzką i korzystać ze sprawozdań infiltrujących. W szczególnych przypadkach stosowane są także tzw. socjogramy, np. w wojsku (co prawda w innych celach niż propagandowe, głównie w celach organizacyjnych).

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!