//////

BRAK WYRAŹNEJ INSTRUKCJI

Jeżeli brak dostatecznie wyraźnej instrukcji omawiającej, co trzeba z informacją zrobić, to nie wystąpi również działanie efektu propa­gandowego, a informację z reguły usuwa się z pamięci jako nieużyteczną. Aby dostarczona informacja dopro­wadziła daną zbiorowość do stanu celowego działania, należy rygorystycznie przestrzegać harmonii stanowią­cej o ilościowej zależności między powyższymi trzema elementami. Stosunek ilościowy zależy jednak od struk­tury wewnętrznej adresata. Zauważmy również, że funkcja „wejściowo-wyjścio- wa” osobnika, a tym bardziej środowiska, prawie nigdy nie wyznacza jednoznacznej reakcji, lecz tylko pewne prawdopodobieństwo wystąpienia określonych działań i ich rezultatów.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!