//////

BEZPOŚREDNIE POWIĄZANIE

Jakie wejścia pojedynczych jednostek bę­dą jak „czułki” pozostawać ponad tłumem wrażliwe na impulsy informacyjne itd.Przy rozpoznawaniu wewnętrznej struktury infor­macyjnej należy uwzględnić jeszcze jeden jej aspekt. Dostarczona i rozpływająca się w tej strukturze infor­macja powinna spowodować bądź zmianę postawy danej zbiorowości, czyli efekt bierny, bądź odpowiednie dzia­łanie, tj.  uruchomienie odpowiednich efektorów. Naj­bliższe i bezpośrednie powiązanie z efektorami mają wejścia biologiczne i wejścia uczuciowe, gdyż reakcje uczuciowe wynikają także częściowo z ustroju i bytu biologicznego. Droga od reakcji w postaci rozumowa­nia do działania jest zwykle bardziej tłumiona niż od reakcji spontanicznej, powstałej bezpośrednio na wyjś­ciu biologiczno-uczuciowym.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!