//////

AKTUALNE BODŹCE INFORMACYJNE

Jeśli nie ma konfliktu, wtedy wskutek myślenia re­akcja powstaje natychmiast; myślenie trwa krótko, a reakcja jest bliska odruchu. Jeśli natomiast konflikt występuje, wówczas człowiek nie działa, lecz namyśla się, zawiesza swą aktywność do czasu, aż rozwiąże pro­blem na drodze rozumowania i działania poznawczego. Dlatego też informacja ma dla nas wartość o tyle, o ile redukuje lub usuwa konflikt pojęciowy, łagodzi niewy­gody psychologiczne. Reakcje na aktualne bodźce informacyjne są uzpeł- niane i wzmacniane reakcjami symbolicznymi, które wydobywają informacje z magazynów pamięci. Reakcje te można nazwać „zachowaniem symbolicznym”. Zachowanie symboliczne jest myśleniem wartościowym, a przy tym twórczym.Myślenie ukierunkowane polega na poszukiwaniu i tworzeniu informacji (zachowanie poznawcze), jak i na wydobywaniu pojąć i określonej wiedzy z wewnętrz­nego magazynu informacji (zachowanie symboliczne) w celu ich przetwarzania na nowe treści stanowiące o rozwiązaniu pewnych problemów .

 

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!